Wat verstaan we precies onder holistische energetische healing? We hebben allemaal een lichaam. Daar zijn we ons in meer of mindere mate van bewust. Maar waar we ons minder van bewust zijn, is onze energie. In onze westerse maatschappij zijn we erg gericht op onze ratio. We lossen problemen maar al te graag op het ons hoofd. We denken er over na en komen dan tot een conclusie. Dit is met de jaren zo gegroeid. Energetische holistische healing gaat iets anders in zijn werk. Holistische energetische healing richt zich meer op de mens als geheel. Het is een intuïtieve manier van naar de mens en het lichaam kijken en richt zich op sterk op het energetische lichaam. Energie is iets wezenlijks. We hebben er allemaal mee te maken. Je eigen energie, die van een ander. Soms barsten we ervan en soms voelen we ons moe en laag in onze energie. Holistische energetische healing kijkt naar de mens als geheel waarbij de gezondheid altijd een samenspel is van het lichaam, de geest en de eigen energie. De een is meer gevoelig dan de ander of reageert sterker op energie, geluiden, geuren, kleuren. Hoe we in elkaar steken, is altijd weer anders en dat maakt ieder mens ook zo uniek en bijzonder. Aangezien iedereen weer anders is, richt holistische energetische healing heel erg sterk op het individu. We gaan dus aan de slag met jou als mens en jouw persoonlijke vraag. Natuurlijk moeten we je daarvoor eerst beter leren kennen. We vangen holistische energetische healing bij coachpraktijk vlinders dus altijd aan met een intake gesprek:

  • Zit je niet lekker in je vel en loop je tegen je eigen grenzen aan;
  • Wil je graag meer energie en levensvreugde ervaren;

Holistische energetische healing bestaat uit verschillende elementen

Holistische energetische healing is niet een behandeling die we eenduidig kunnen omschrijven. Het is een behandeling waarbij we kijken naar het grotere plaatje. Jij bestaat uit een lichaam maar dat lichaam is ook energie. Het dualistische denken waar we mee op zijn gegroeid, maakt dat we heel erg geneigd zijn om te kijken naar de dingen als apart van elkaar. Zwart en wit, lichaam en geest, goed en kwaad, mooi en lelijk. We scheiden de wereld in partjes die allemaal van elkaar verschillen en waar we altijd een bepaalde waarde aan toekennen. Het holisme heft deze verschillen op en daarmee brengt holistische energetische healing nuance aan in je leven. Vanuit het dualistisch denken ontstaat veel angst. We scheppen namelijk een vijand, iets wat wel en iets wat niet goed is. We maken de dingen scherper en zetten dingen tegenover elkaar. Vaak is het resultaat van al dat dualisme dat we ook onszelf afstraffen. We zeggen tegen onszelf dat we het niet goed doen. We hebben een innerlijke monoloog die niet al te vriendelijk is. Holistische energetische healing zorgt ervoor dat je weer vriendelijk tegenover jezelf gaat staan en met een milde blik naar jezelf kan kijken.

Aan de slag met jezelf

Zelfbewustzijn is belangrijk. Het is een manier van in het leven staan waarbij je jezelf observeert en soms afstand neemt van je eigen gedrag en er naar kijkt en observeert. Je bent niet je emoties. Je hebt ze dus je hoeft er niet constant door geleid te worden. Met holistische energetische healing kunnen we leren meer zelfbewust te leven. We worden meer en meer mens als geheel en steeds minder een speelbal van onze emoties. Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op. We helpen je graag verder.