In de oorlog zijn er veel explosieven op onze aarde neergedaald die op sommige plaatsen nog altijd een gevaar vormen. Om dit gevaar op te heffen verricht Leemans Speciaalwerken EOD sinds jaar en dag belangrijke werkzaamheden. Onder de taken van EOD vallen zowel het opsporen, het benaderen als het onschadelijke maken van explosieven zodat deze geen gevaar meer kunnen vormen voor de burger. Omdat we veel gebruik maken van de bodem en onze infrastructuur zeer snel wordt uitgebreid met de aanleg van wegen en de bouw van nieuwe woningen, neemt de intensiviteit waarmee we onze bodem gebruiken toe. Daarmee neemt ook de kans op een gevaarlijke bodem en explosiegevaar toe. De tweede Wereldoorlog is voorbij maar heeft haar sporen nagelaten en sommige van deze sporen vormen nog steeds een gevaar voor ons. Er worden in Nederland ieder jaar meer dan drieduizend explosieven opgeruimd door het EOD. Dat kunnen explosieven zijn die zich in de grond of onder water bevinden. Niet alleen zijn er in de bodem nog steeds explosieven uit de oorlog. De laatste jaren hebben we ook te maken met een toenemende dreiging van terrorisme. Ook daarom wordt onze taak als EOD steeds belangrijker. Het herstellen van de veiligheid is een kerntaak die wij met zeer grote precisie uitvoeren en waar wij ons dan ook zeer intensief mee bezig houden. Een andere tak waar wij ons mee bezig houden met het betrekking tot het veilig stellen van de grond is de ruimte van vliegtuigongelukken. Op het moment dat een vliegtuig verongelukt, zal de kans op ontploffing een aanzienlijk gevaar vormen in de omgeving. Ook daar houdt de EOD zich intensief mee bezig. Wij zien dat de laatste jaren steeds meer behoefte is aan een explosieve opruimingsdienst en daarom zetten wij ons als bedrijf EOD zeer actief in. U kunt hier meer informatie vinden over:

  • onze opsporing
  • de geschiedenis
  • detectie
  • explosiegevaar
  • verantwoord ruimen

EOD: onderzoek naar gevaarlijke zones

Er zijn zoals gezegd nog vele explosieven aanwezig in de Nederlandse bodem en die moeten worden opgeruimd. Maar hoe kunnen wij deze explosieven opsporen? De EOD spoort deze explosieven in de bodem op door het verrichten van vooronderzoek. Aan de hand van foto’s zoals luchtfoto’s maar ook aan de hand van het onderzoeken van archieven kunnen wij bepalen in welke gebieden er mogelijke explosieven te vinden zijn. Vervolgens gaan wij deze dan opsporen en onschadelijk maken. De specialisten die werken voor EOD zijn zeer actief en houden zich iedere dag bezig met het zoeken en vinden van de mogelijke bommen. Het EOD team is opgedeeld in verschillende teams die allemaal hun eigen expertise hebben. Op deze manier gaan zij altijd zeer zorgvuldig aan de slag en vullen zij elkaar zeer goed aan. De afzonderlijke expertises kunnen zijn: opsporing, benadering, identificatie en veiligstelling. Natuurlijk hebben wij ook deskundigen in ons team die onder water opereren. Deze leden beschikken over zeer veel duikervaring om de werkzaamheden ook onder water te kunnen verrichten. Omdat we continue bezig zijn met het onderzoeken van de bodem met behulp van de archieven, relevante literatuur en foto’s, kunnen wij zeer zinvol werk verrichten dat 24 uur per dag doorgaat. Niet alleen zijn er explosieven aanwezig in de bodem. Ook schatten we dat er zo 2000 vliegtuigen onder de grond liggen die nog steeds een mogelijk gevaar vormen. Ook deze resten zullen moeten worden verwijderd. Om deze brokstukken en mogelijke menselijke resten te bergen is er tevens zeer nauwkeurig onderzoek nodig dat moet worden verricht. Leemans Speciaalwerken EOD heeft al tientallen vliegtuigen geborgen en iedere dag zijn we bezig om hier nieuwe aan toe te voegen.

Wanneer mogen bedrijven explosieven ruimen?

Natuurlijk moeten bedrijven die zich bezig houden met opsporen, bergen en het ruimen van explosieven over zeer specifieke documenten en competenties beschikken. De eisen die worden gesteld zijn zeer strikt en dat is niet voor niets. De veiligheid moet namelijk altijd hoog in het vaandel staan en behoedzaamheid en voorzorgmaatregelen zijn van het grootste belang. Veel mensen hebben niet in de gaten hoe groot de sporen van de Tweede Wereldoorlog zijn als het aankomt op de veiligheid van onze grond. Gelukkig voelen we ons doorgaans veilig en hebben we niet het idee dat er op iedere hoek van de straat een bom staat de ontploffen. Dat is ook niet het geval, want grote gebieden van Nederland zijn veilig gesteld. Maar het risico dat mensen onverwacht toch op een bom stuiten, dat mag in geen enkel geval genomen worden. Wij zien onze taak dan ook als een hele belangrijke die steeds meer waarde krijgt door de opkomst dat het terrorisme. De laatste jaren hebben we natuurlijk te maken gekregen met een nieuw soort van oorlogsvoering. Dat is begonnen met de ramp van elf september en dat is vanaf die tijd doorgegaan. De Nederlander is gemiddeld meer op zijn hoede dan een aantal jaren geleden, voor de ramp. Dat werd pijnlijk weerspiegeld door de damschreeuwer, die twee jaar geleden de hele dam in vervoering bracht met een betekenisloze gil. Dat zegt iets over het diepere gevoel van angst dat bij mensen heerst. We zijn meer dan ooit op onze hoede omdat het gevaar van alle kanten kan komen. Dat is ook het doel van de aanslagen. Dat mensen zich niet kunnen weren en worden overvallen op een onverwacht moment. Ook met dit gevaar houden wij ons als EOD bezig. Wij zorgen voor een veiliger omgeving voor iedereen.