Bent u opzoek naar een verzekeringsadvocaat of wilt u meer uitleg over wat een verzekeringsadvocaat voor u kan betekenen? Dan bent u bij Advocatenkantoor Phea aan het juiste adres. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en kunnen uw belangen behartigen als verzekerde in verschillende verzekeringszaken. Van onze verzekeringsadvocaten mag u verwachten dat zij volledig op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgevingen. Voor al uw verzekeringszaken bent u daarom bij Advocatenkantoor Phea in Arnhem aan het juiste adres.

Verzekeringsadvocaat enkel voor verzekerden

Wij van Advocatenkantoor Phea hebben ervoor gekozen om alleen de belangen van verzekerden te behartigen, om hiermee tegenstrijdige belangen te voorkomen. Bij ons weet u dus zeker dat uw belangen voorop staan! Wij maken hierop geen uitzonderingen, aangezien wij het belangrijk vinden om duidelijk te zijn naar de personen die wij bijstaan. U dient volledig op ons te kunnen vertrouwen.
Mr. T.W. Phea is oprichter van ons advocatenkantoor en één van de verzekeringsadvocaten. Met cum laude heeft hij ook de specialisatieopleiding Verzekeringsrecht afgerond. Als Advocatenkantoor Phea procederen wij regelmatig in kleine en grote verzekeringsrechtszaken. Loopt u dus ergens tegenaan? Laat het ons vooral weten. Wij denken graag met u mee in de mogelijkheden en staan u daadkrachtig bij. 

Welke zaken behandelt Advocatenkantoor Phea?

Hieronder sommen wij een aantal zaken op, waarbij een verzekeringsadvocaat u kan bijstaan:

  • Weigering van (volledige) uitkering of dekking, aangezien de verzekering bijvoorbeeld beroep doet op schending van de mededelingsplicht of opzettelijke misleiding;
  • Er wordt een registratie geplaatst bij stichting CIS in Zeist met uw persoonlijke gegevens, aangezien de verzekeraar van mening is dat er sprake is van fraude, terwijl hiervan geen sprake is;
  • Als een verzekeraar een melding doorgeeft bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), ook wel Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars genoemd. Hierdoor wordt het moeilijker voor u als verzekerde gemaakt bij het solliciteren naar een baan in de financiële sector;
  • U wordt ten onrechte beticht van verzekeringsfraude, dan wel opzettelijke misleiding genoemd van de verzekeraar, terwijl het gaat om een misverstand of vergissing;
  • De verzekeraar neemt geen dekkingsstandpunt in of weigert tot dekking over te gaan bij brandschade;
  • U heeft een rechtsbijstandverzekering, maar wilt liever bij worden gestaan door een advocaat en doet een beroep op het recht van vrije advocaatkeuze. Uw verzekeraar weigert dit ten onrechte of zegt dat de zaak geen kans van slagen heeft, waarop u wilt dat een advocaat-scheidsrechter een second opinion geeft, die voor de kosten van de verzekeraar komen;
  • U bent aansprakelijk gesteld en heeft een aansprakelijkheidsverzekering, maar uw verzekeraar is echter van mening dat er geen sprake is van dekking;
  • Door diefstal, vandalisme, aanrijding of joyriding hebt u schade geleden en u bezit een autoverzekering. Uit technisch onderzoek of toedrachtsonderzoek stelt verzekeraar echter vast dat de feiten voor de schade anders liggen, waardoor er geen dekking bestaat;
  • Verzekeraar weigert (volledige) uitkering, aangezien zij van mening is dat er sprake is van risicoverzwaring, dat niet gemeld is aan de verzekeraar. Was dit wel gemeld, dat zou de verzekering niet zijn voortgezet;
  • U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verzekeraar stelt vast dat een ziekte of kwaal uit het verleden niet is gemeld op het aanvraagformulier.
Er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden, waarbij onze verzekeringsadvocaten u kunnen bijstaan. Heeft u vragen over een eigen verzekeringskwestie of wilt u graag bij Advocatenkantoor Phea een second opinion aanvragen? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder met onze gespecialiseerde verzekeringsadvocaten. Bekijk onze website voor meer informatie: advocatenkantoorphea.nl.