Als jij in dienstverband bent, zul jij ongetwijfeld wel eens hebben gehoord over een vast contract. Wat dit precies inhoudt en wat dit juridisch betekent zal vandaag worden toegelicht. Allereerst zal een definitie worden gegeven. De definitie van een vast contract luidt als volgt: een vast contract is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en wordt ook wel een vast dienstverband genoemd. In tegenstelling tot een contract dat voor bepaalde tijd is gesloten, ligt bij deze arbeidsovereenkomst geen einddatum vast. Dit betekent dus dat je in de meeste gevallen spreekt van een contract voor onbepaalde tijd. Wat zijn de juridische gevolgen? En wanneer krijg ik een vast contract? Deze en andere vragen zullen nu een antwoord krijgen.

Wanneer krijg ik een vast contract?

Het is handig om te weten wanneer je een vast contract krijgt, omdat je na een aantal keren in dienstverband te zijn geweest, je wellicht ook wel echt bij een bepaald bedrijf wilt blijven hangen. Daarom is in dit deel van het artikel de vraag beantwoord wanneer er een vast contract volgt, na hoeveel dienstverbanden dit is. Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3, dus 3 of meer opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Een contract wordt ook vast als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad, maar dan moeten er in de CAO Wilt u een vast contract aanbieden?geen andere regels staan. Dat is belangrijk, want als er in de CAO overige voorwaarde staan, kan alles nog wel eens anders uitpakken. En dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling. Lees daarom altijd eerst de CAO voordat je er als werknemer vanuit gaat dat je een vast contract zult krijgen of dat dit automatisch volgt, om eventuele teleurstellingen zoveel mogelijk te  voorkomen. Het helpt altijd om je goed in te lezen als het om een vast contract gaat. In het kort, de volgende drie dingen zijn vooral van belang:
  • In de CAO mogen geen andere voorwaarden genoemd staan
  • Er mag maximaal 6 maanden tussen de contracten zitten, niet langer
  • Langer dan 3 jaar moeten er meerdere tijdelijke contracten zijn gekregen bij dezelfde werkgever

Als je deze drie punten volgt, kom je al een heel eind. Maar er zijn nog meer elementen belangrijk als het gaat om contracten, om het vaste contract of om andere contracten bijvoorbeeld. Daarom het volgende: wat moet ik verder nog weten? Je leest het hieronder! 

Wat moet ik verder nog weten? 

Het kan zinvol zijn je verder te verdiepen in vaste contracten. Arbeidscontracten heb je namelijk in verschillende vormen, dat is inmiddels wel duidelijk. De zes belangrijkste overeenkomsten worden nu op een rijtje gezet en kort toegelicht. Het vaste contract is zojuist al behandeld. Logisch is dan ook dat een tijdelijk contract een optie is. Een uitzendcontract is tevens een optie, of een detacheringscontract. Denk ook eens aan een oproepcontract of een modelcontract. Als je niet weet of je voor een vast contract of een ander contract moet kiezen kun je altijd informatie inwinnen, zodat jij de juiste keuze kunt maken.