Bij ons op het werk is er een aantal maanden geleden een reorganisatie geweest. Daaraan voorafgaand en in de periode erna was er veel onrust op de werkvloer. De mensen die konden blijven voelden zich niet gehoord omdat de werkdruk veel hoger kwam te liggen, en er kwam een nog grotere kloof tussen de werkvloer en het management. Daarom besloot mijn manager te kijken naar een bemiddelaar die kon helpen de sfeer te verbeteren. Hij kwam uit op iemand die expert is in het zogeheten ‘faciliteren’. Ik ken dat woord natuurlijk wel, maar dit was iets heel anders. We kregen voorafgaand aan de sessie allemaal informatie over de middag die werd georganiseerd, die in het teken stond van faciliteren. We konden ons inlezen op een website: mindatwork.nl. We herkenden ons wel in het verhaal. Bij ons was het ook steeds moeilijker geworden om goede overleggen te hebben en het met elkaar eens te worden. Constructieve gesprekken voerden we al niet meer met elkaar, en dat had veel effect op de werksfeer. Ik was dan ook blij dat mijn manager besloot in actie te komen. Twee weken daarna werden we uitgenodigd voor een sessie met degene die ons zou helpen beter te vergaderen. 

Faciliteren in de praktijk

We begonnen al bij binnenkomst, waar we op ons gemak werden gesteld met een kop thee. De sfeer was hoe dan ook gespannen, maar het hielp dat er iemand anders bij was die een goede energie meebracht. Hij legde uit wat het doel van de middag was en hoe we dat doel zouden proberen te bereiken. Daarna gingen we aan de slag, door een agenda op te stellen en de thema’s vast te stellen waarover het overleg moest gaan. We kozen uiteindelijk een simpel, maar hardnekkig probleem dat bij ons op de afdeling speelde. Na een half uur kwamen er ook allerlei gevoelens over de reorganisatie omhoog. Doordat er iemand anders bij was die het gesprek in goede banen kon leiden voelden we ons wel gehoord. Onze manager was ook heel open over hoe hij de reorganisatie had ervaren. Uiteindelijk hielden we een brainstorm en schreven we onze ideeën op grote vellen papier. Degene die er was om te faciliteren hing deze aan de wand, waarna we de sessie op een goede manier afsloten. Ik denk dat iedereen baat heeft gehad bij deze sessie. Het leverde ons in elk geval de volgende dingen op:

  • Een doorbraak in het team
  • Nieuwe ideeën
  • Een manier om beter te vergaderen 

Ik ben blij dat mijn manager iemand heeft uitgenodigd die ons kon helpen door bij ons overleg te faciliteren.

Beter samenwerken op het werk

Faciliteren heeft ons team echt geholpen weer met elkaar in contact te komen. Ik kan het elke organisatie aanraden eens te kijken naar de mogelijkheden die faciliteren biedt, om weer beter te overleggen en samen te werken. Via mindatwork kun je meer lezen over faciliteren en een afspraak maken met iemand die dit voor je kan verzorgen. Het is een kleine investering, maar het leverde ons veel op. Beter samenwerken leidt uiteindelijk ook tot betere resultaten. Dat had onze manager goed gezien. We zijn er nog lang niet, maar deze eerste sessie heeft ons doen inzien dat we meer met elkaar moeten praten en dat de wil om samen het beste te doen er echt wel is. Dat is een goede basis om op verder te gaan, de komende tijd. Faciliteren is zeker een oplossing voor teams die wat meer samenhang kunnen gebruiken.