De opleiding particulier onderzoeker bij de International Anti Crime Academy biedt veel inzicht en mogelijkheden. Denkt u erover om deze weg te gaan lopen, maar heeft u nog niet de juiste achtergrond en kennis daarvoor? Dan is deze opleiding zeer het overwegen waard. Op de website anti-crime-academy.com kunt u zich alvast inlezen over de inhoud en het programma. Zo kunt u inschatten of dat is wat u zoekt en aansluit bij de activiteiten die u in de toekomst wilt uitvoeren. U leest hier ook wat het beroep precies inhoudt. Mogelijk heeft u hier een beeld bij, maar wat precies van u verwacht wordt en welke vaardigheden en kennis daarvoor geleerd worden bij een opleiding particulier onderzoeker, dat is niet altijd bekend. Gelukkig is de website van de International Anti Crime Academy daar zeer open over. Zo beschrijven zij dit beroep als een persoon die gegevens verzamelt en analyseert om problemen omtrent een onrechtmatige daad of misdrijf op te lossen of te voorkomen. Dit beroep hoeft niet per se uitgevoerd te worden door een voormalig politie-agent. Ook met een andere achtergrond is het mogelijk de opleiding particulier onderzoeker te volgen. Wel moet u in staat zijn het programma te volgen en een analytisch vermogen hebben om de theorie en informatie toe te passen in de praktijk. Zowel voor de opleiding als in uw werkzaamheden in de toekomst.

Het programma van de opleiding particulier onderzoeker

De openheid van de International Anti Crime Academy is zeer prettig voor toekomstige deelnemers om in te schatten of zij aan de opleiding particulier onderzoeker willen deelnemen. Het is een behoorlijk veeleisende studie en het is zeker raadzaam om u hier eerst goed in te verdiepen. U volgt theoretische lessen die verdeeld zijn over vier lesdagen. Hierbij worden praktische casussen behandeld waarbij u onder begeleiding bent van een persoonlijke coach. De gehele opleiding particulier onderzoeker wordt afgesloten met een landelijk examen. Modules en onderdelen die behandeld worden tijdens de opleiding particulier onderzoeker zijn:

  • Wettelijke kaders
  • Burgerlijk wetboek
  • Strafrecht
  • Basiskennis particulier onderzoeker
  • Tactisch en technisch onderzoek
  • Open Source Intelligence / Digitaal Rechercheren

De opleiding particulier onderzoeker bevat zeker heel veel vakken over verschillende rechtsgebieden. Dit draagt allemaal bij aan uw kennis en achtergrondkennis om straks het beroep uit te oefenen. Alleen kan dat voor deelnemers even pittig zijn om daar door heen te bijten. Mocht het juist onderdelen zijn die u liggen, dan is het een uitkomst voor u om deze opleiding te volgen om straks als een zelfstandige onderzoeker aan de slag te gaan.

De toekomst na de opleiding

Natuurlijk wilt u een opleiding particulier onderzoeker volgen die alleen maar gunstig gaat uitvallen voor uw toekomstperspectieven. Daarin is het afronden van een opleiding altijd voordelig, maar het is prettig van tevoren te weten wat u kunt bereiken. U hoeft niet per se zelfstandig aan de slag te gaan. Ook diverse instellingen schakelen een particulier onderzoeker in bij uiteenlopende onderzoeken. Soms gebeurt dit door ze tijdelijk in te huren, maar ze worden ook regelmatig in loondienst aangenomen. Denk daarbij aan recherchebureaus, bankinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Ook bedrijven als expertise-bureaus en schade onderzoeksbureaus werken met onderzoekers om zaken uit te zoeken. Mocht u na het doorlezen van de informatie van International Anti Crime Academy toch niet de mogelijkheden vinden waar u op rekent, dan biedt de instelling naast de opleiding particulier onderzoeker nog vervolgopleidingen die uw kennis op het gebied van onderzoek en het achterhalen van misdrijven en criminaliteit kunnen vergroten. Maar als eerste gaat u aan de slag met het behalen van het erkende ECABO-diploma Particulier Onderzoeker om daarmee de eerste stap te zetten.