Als je wilt gaan solliciteren, dan zijn er verschillende stappen die je moet zetten. Een belangrijk punt is het opstellen van een cv. Wat is dit nu eigenlijk en wat voor zaken vermeld je hierin? Dat zijn wel belangrijke punten om te weten voordat je hiermee daadwerkelijk aan de slag gaat, zodat je zeker weet dat je het op de juiste manier aanpakt. Cv is een afkorting en staat voor curriculum vitae, wat Latijn is voor levensloop. Met andere woorden, in dit document beschrijf jij de loop van je leven. Natuurlijk doe je dat niet letterlijk, een werkgever zit immers niet op een boekwerk te wachten en grote delen van jouw leven zijn voor jouw werk niet relevant. Wat doe je dan wel? Je schrijft puntsgewijs op wat voor onderwijs jij hebt genoten en wat voor banen jij gedurende je leven hebt gehad. Heb je naast je opleiding of baan ook nog cursussen gevolg of heb je vrijwilligerswerk gedaan waarin je veel nuttige ervaring hebt opgedaan? Dan is het nuttig om dit ook in je cv op te nemen. Ook tijdens dergelijke momenten kun je immers veel ervaringen en vaardigheden opdoen die in een nieuwe functie van pas zouden kunnen komen. Lees meer op http://www.lifebrander.nl/.

Cv moet geschiktheid voor baan weergeven

De belangrijkste functie van ene cv is dus weergeven waarom jij geschikt bent voor een bepaalde baan. Door aan te geven wat je in het verleden gedaan hebt, kan men bij het bedrijf waar jij solliciteert bepalen of je aan de eisen voldoet en of jij over de nodige kennis beschikt. Dit geef je in jouw cv redelijk kort, in punten, weer. Zo krijgt de lezer snel een overzicht van jouw levensloop. Voel je de behoefte om meer toe te lichten, om uit te leggen hoe jouw vrijwilligerswerk jou bijvoorbeeld heeft voorbereid op eisen die aan jou gesteld worden tijdens de nieuwe baan? Dan gebruik je daarvoor de motivatiebrief. De motivatiebrief is de juiste plek om uit te leggen aan het bedrijf waar jij solliciteert waarom je de baan graag zou willen hebben en waarom jij denkt dat jij daar heel geschikt voor zou zijn. Je kunt daarin ook aangeven wat er in vorige functies, of het nu vrijwillig of betaald was, van jou verwacht werd en hoe dat aansluit bij de functie-eisen die er gesteld worden. Door een goede cv en motivatiebrief op te stellen, loop je de meeste kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek en dat is het moment om nog duidelijker aan te geven wat de verschillende bezigheden voor jou betekend hebben en hoe ze jou voorbereid hebben op de baan waar jij op solliciteert.

Beter en effectiever solliciteren

Sta jij op het punt om nu meteen je cv te gaan schrijven? Doe dat nog niet, maar breng eerst een bezoek aan de website van Lifebrander. Hier vind je veel informatie over solliciteren en dus ook over het opstellen van jouw curriculum vitae. Je kunt hier tips vinden over hoe om te gaan met:

  • het uiterlijk van het document, hoe kun je deze het best opmaken
  • de volgorde waarin je zaken in het document vermeldt
  • een gat in je cv, vanwege een periode dat je niet gewerkt hebt
  • het vermelden van hobby’s

Zo zijn er dus heel veel zaken om rekening mee te houden en het is verstandig om hier eerst eens meer over te lezen voordat je zelf aan de slag gaat. Op die manier kun je ervoor zorgen dat je meteen een uitstekende sollicitatiebrief met cv verstuurt, zodat de kans zo groot mogelijk is dat jij voor een gesprek uitgenodigd zult worden.