Lean is vandaag de dag een erkende, systematische managementmethode die wordt ingezet om processen binnen een organisatie te verbeteren. Vaak gebeurt dit in combinatie met een andere methode, namelijk Six Sigma. Waar Lean vooral inzet op het verbeteren van de waarde van een proces –en het tegengaan van verspilling-  richt Six Sigma zich op het verminderen van de variantie. Ieder proces moet zorgvuldig en op soortgelijke wijze verlopen. Om het personeel en het lokale management te leren werken met Lean, is een Lean training op zijn plaats. Tijdens een training wordt veel aandacht besteed aan de verschillende begrippen van de methode. Waar richt een Lean Training zich op?

  • Het analyseren van de processen
  • De noodzaak helder maken
  • De waarde voor de klant aangeven

Om te beginnen ga je in een Lean training aan de slag met het analyseren van je processen. Dat is immers het centrale uitgangspunt van de methode. Dit kunnen allerlei soorten processen zijn. Stel je voor: je werkt in een autofabriek. Materialen worden bij jullie afgeleverd door de leverancier en vervolgens verwerkt in een van de auto’s. De auto wordt in elkaar gezet en daarna in een vrachtwagen naar de klant gebracht. Zoals je ziet, moeten er meerdere stappen worden gezet vanaf het moment dat jullie het materiaal binnenkrijgen, tot dat de klant in de auto rijdt. Al die processen bevatten overbodige handelingen, die je kunt aanpakken. Dat leer je tijdens een Lean training. Ook gaat de instructeur in op de noodzaak van verandering, om het personeel te overtuigen om Lean te werken. Je kunt een mooi plan hebben, maar als niemand daar gebruik van maakt kom je niet verder. Wil jij een goede Lean training geven aan je personeel? Maak dan een afspraak met Eerens Consultancy & Support. Je kunt contact opnemen via hun site, ecens.nl.

Lean training en Kaizen Blitz

Alles in Lean draait om de klant. Een Lean training zal daar dan ook veel aandacht aan besteden. Je moet als organisatie precies kunnen aangeven op welke punten jouw werkzaamheden waarde voor de klant toevoegen. Die waarde kan op allerlei manieren gedefinieerd worden, als de klant er maar beter van wordt. Wanneer je de waarde van jouw bedrijf duidelijk voor ogen hebt, kun je verbeterslagen doorvoeren. In een Lean training leer je de begrippen, daarna moet je aan het werk in de praktijk. Dit kun je bijvoorbeeld doen in een Kaizen Blitz. Kaizen is de naam voor een bepaald verbeterproces wat je doormaakt. Daarin  gebruik je het PDCA-principe (Plan, Do, Check, Act). In tegenstelling tot een langdurig veranderproces, duurt een Kaizen Blitz slechts één tot twee weken. Je merkt dus direct het resultaat van de verbeteringen die je doorvoert. Wanneer je deze methode gebruikt, blijft je personeel gemotiveerd. Het kan lastig zijn om maanden met een verbeterplan bezig te zijn, maar de meeste werknemers kunnen zich wel twee weken inspannen om resultaat te bereiken. Als ze dan zien dat er inderdaad wordt bespaard op de kosten, of dat de waarde voor de klant toeneemt, heb je ze overtuigd. Bovenstaand bedrijf helpt je jouw Lean training in de praktijk te brengen, zodat je snel stappen kunt maken.   

Audit na afloop

Ieder verandertraject komt op den duur ten einde. Het is belangrijk dat je ook achteraf controles blijft uitvoeren, om te bepalen of het personeel inderdaad efficiënt blijft werken. Tijdens een Lean training komt naar boven hoe belangrijk het is dat het personeel ook na de eerste impuls door blijft gaan op dezelfde weg. Alleen zo bereik je het uiteindelijke doel: meer waarde in je productieproces en minder onbelangrijke stappen. Kijkt u ook eens op de site van ecens.