WSNP staat voor Wet Sanering Natuurlijke Personen. Bij ons advocatenbureau stellen wij onszelf in dienst van mensen die in de sanering terecht zijn gekomen en die met een schone lei willen beginnen nadat hun schulden zijn afbetaald of nietig verklaard. Het kan gebeuren dat wanneer u een aanvraag doet om in de schuldsanering te komen, u niet wordt toegelaten. Niet iedereen die de aanvraag doet krijgt namelijk aan akkoord. Om in de schuldsanering te komen moet u namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. De reden dat mensen in de schuldsanering terecht komen is dat zij niet meer in staat zijn hun schulden te betalen. De rechter moet dan ook bewijs zien van het feit dat iemand niet meer in staat is om de schulden te betalen. Hierbij wordt uiteraard ook gekeken naar het bezit van de persoon. Uw schulden mogen daarenboven niet ontstaan zijn door criminele activiteiten. De rechter moet er daarnaast op kunnen vertrouwen dat de persoon die de schuldsanering aanvraagt, zich ook aan alle verplichtingen zal houden die bij deze regeling komen kijken. U kunt maar een keer in de schuldsanering komen. Mensen die al eerder in de WSNP hebben gezeten kunnen dus geen aanvraag meer doen. Een verplichting die u heeft voor de aanvraag is het volgen van het minnelijk traject. Deze eisen worden zeer serieus genomen en u moet aan alle eisen voldoen, anders wordt u waarschijnlijk niet toegelaten. U heeft echter wel de mogelijkheid om in beroep te komen tegen de uitspraak van de rechter als u aanvraag wordt afgewezen en daarvoor kunt u bij ons terecht. Iedereen verdient ten slotte een schone lei. De eisen om met een schone lei te beginnen en aanspraak te maken op de WSNP hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet:

  • u bent niet in staat om uw schulden te betalen
  • u heeft geen bezittingen die u kunt verkopen
  • er is transparantie over het ontstaan van de schulden
  • u heeft niet eerder een WSNP aangevraagd
  • u heeft het minnelijk traject doorlopen

Met een schone lei de toekomst tegemoet

Met een schone lei beginnen is belangrijk om een toekomst op te bouwen waar problemen zich niet meer zullen herhalen. Om met een schone lei te beginnen moet u wel zorgen dat uw zaken op een rijtje zijn. Bij ons bent u op het juiste adres als u een aanvraag wilt doen voor WSNP, of in beroep wilt komen tegen de uitspraak van de rechter als deze heeft besloten dat u niet met een schone lei mag beginnen. Als u op zoek bent naar een advocaat die u bijstaat in het proces naar een schone lei, dan bent u bij ons op het juiste adres. Schulden hebben is zeer onaangenaam. Mensen hebben vaak verschillende redenen waardoor ze in de schulden komen en vaak kunnen ze er zelf niet veel aan doen maar lopen de problemen zo hoog op dat ze geen uitweg meer zien. Met een schone lei beginnen is voor deze mensen de enige oplossing en daar hebben zij in vele gevallen ook recht op. In de schulden komen kan ontstaat door depressie en door andere mentale problemen waardoor iemand niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Dat is een probleem dat we veel zien en dat is erg naar en vervelend. Deze mensen hebben het recht op WSNP en als de rechter deze afwijst voor de verkeerde redenen dan kunnen wij hier tegen in beroep gaan. Als u bent toegelaten tot de WSNP en u heeft aan alle verplichtingen voldaan, dan spreken wij van een schone lei. Deze schone lei wordt tevens door de rechter aan u verleend. Het houdt in dat uw schulden zijn gesaneerd en dat deze dus zijn opgeschort. U moet echter wel bewust zijn van het feit dat tijdens de periode dat u in de schuldsanering zit aan verschillende verplichtingen moet worden voldaan en uw schone lei wordt pas verleend als de rechter dit ook erkend.

Eindrapport

Na de sanering zal er een eindrapport worden opgemaakt. In dit rapport zal vermeld staan of u de regels heeft nageleefd en aan alle verplichtingen heeft voldaan. Op basis van dit rapport zal de rechter nu bepalen of u daadwerkelijk met een schone lei kunt beginnen. Het is verstandig om dit rapport goed door te lezen zodat u weet waar u aan toe bent mocht de rechter u de gratie toch niet verlenen. Ook in dit geval kunt u bij ons terecht om in beroep te gaan. De tijd die u heeft om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter is acht dagen. Daarom raden wij u altijd aan om snel te handelen. Bij ons kunt u terecht op ieder moment. Omdat wij weten dat u snel moet handelen, zullen wij ook snel in actie komen om een succesvol beroep te doen voor u. Neem contact met ons op of mail en wij komen dezelfde dag nog bij u terug. U heeft jaren lang in de schulden gezeten en u kunt geen uitweg meer vinden. Dan heeft u de mogelijkheid om WSNP aan te vragen. Deze regeling zorgt er voor dat uw schulden worden kwijtgescholden. Natuurlijk is dat niet zonder enige consequenties want aan deze regeling zijn veel verplichtingen verbonden en regels die u zult na moeten leven. Als u in de schuldsanering komt en u leeft alle regels goed na, dan zal u nadat de periode is afgelopen een schone lei worden verleend. U moet er dan echter wel voor zorgen dat u alle regels heeft nageleefd. Soms gaat het namelijk om zeer hoge bedragen die u niet heeft kunnen betalen en die worden kwijtgescholden.